SEMINÁŘ – ÚVOD DO EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ

18. March 2011 -18. March 2011

Cílová skupina: seminář je určen pro vinaře začínající hospodařit v systému ekologického vinohradnictví.

 18. BŘEZNA 2011, NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, VALTICE, ZÁMEK

Program:

  8.00                  Zahájení   
  8.05 –   8.20   Proč ekologické vinohradnictví, důvody přechodu k ekologickému vinohradnictví
  8.20 – 10.00   Zdravá půda – základ ekologického vinohradnictví  (půda, agrotechnika, zelené hnojení)

10.00 – 10.15   přestávka (káva, čaj)

10.15 – 11.45   Ochrana před hlavními houbovými chorobami v ekologickém vinohradnictví

11.45 – 12.15   oběd

13.30 – 14.00   Ochrana ekologických vinic před škůdci
14.00 – 15.00   Sklepní technologie – (Výsledky projektu ORWINE)  
15.00 – 15.30   Certifikace, legislativa, dotace

V rámci vložného obdrží účastníci semináře publikaci Haeselli et al. Ochrana révy vinné před hlavními chorobami a škůdci v ekologickém vinohradnictví.

Vložné: pro členy Svazu Ekovín zdarma, pro nečleny 400,- Kč.

Prosíme zájemce o seminář o potvrzení účasti na mailovou adresu krivankova@ekovin.eu. Kapacita přednáškové místnosti je omezená a nebudeme moci garantovat účast nepřihlášeným zájemcům,  pokud by počet účastníků přesáhl kapacitu sálu!

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam