VALNÁ HROMADA SVAZU EKOVÍN O.S

Termín :           1.3. 2011 od 13:45 do 15.30 hod.                                                                                                 Místo :             Patria Kobylí a.s., Augusty Šebestové 716, 691 10, Kobylí, velký konferenční sál

Program

13:45 – 15:30  Valná hromada svazu EKOVÍN o.s.

a) zpráva o činnosti Svazu v roce 2010
b) plán práce na rok 2011
c)informace o řešených a připravovaných mezinárodních projektech (ECOWIN, VínoEnvi, Comenius)
d) finanční zpráva
e)projednání návrhu doplňku stanov Svazu
f) projednání návrhu změny členských příspěvků
g) různé

VAŠE ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ NUTNÁ!

Těším se na vaši účast na valné hromadě a jako přílohu posílám pozvánku na Seminář integrované produkce, který se uskuteční 1.3.2011 od 8:20 hodin.

Pokud se nemůžete dostavit na valnou hromadu, prosím o oznámení neúčasti na mail: krivankova@ekovin.cz 

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam