INTEGROVANÁ PRODUKCE HROZNŮ A VÍNA

Agrární komora Znojmo a Svaz integrované produkce hroznů a vína Vás zvou na seminář aneb na integrovanou produkci hroznů a vína je možno čerpat dotace

DATUM:              15.DUBNA 2005- PÁTEK  V   9,00 HODIN

MÍSTO KONÁNÍ:     AGRODŮM , ZNOJMO, DVOŘÁKOVA 21,  PŘÍZEMÍ

P r o g r a m:

Současný stav technologií Integrované Produkce

8.45 – 9.00                 Prezence

9.00 – 9.15                 Zahájení – Ing. Jiří Holík   – AK Znojmo

9.15 – 10.15               Ing. Milan Hluchý, Ph.D., předseda Svazu IP hroznů a vína

  • Škůdci révy vinné
  • Agrotechnika révy vinné

 10.15 – 11.15            Ing Petr Ackermann, CSc.

  • Choroby révy vinné
  • Výživa révy vinné

11.15 – 12.30             RnDr. Jan Juroch , Tomáš Lischmann

  • signalizace
  • meteorologie

12.15 – 13.00             Oběd

Srovnání stavu Integrované Produkce  a  ekologického zemědělství ( réva vinná )

13.00 – 14.00             Ing. Milan Hluchý, Ph.D., předseda Svazu IP hroznů a vína

  • Porovnání Integrované produkce a Ekologického zemědělství

14.00 – 15.00             Vittorio Veronelli – CBC Europe

  • Nové technologie v Integrované Produkci a Ekologickém zemědělství

15.00                          Diskuze a závěr.       

VLOŽNÉ: členové Agrární komory Znojmo a Svazu IP hroznů a vína –       

                   zdarma, nečlenové 150 Kč/osobu- bude vybíráno při prezenci.

V návaznosti na organizační záležitosti je nutné potvrdit Vaší účasti  do 11.4.2005  na adresu:  AK Znojmo, Dvořákova 21, 699 02 Znojmo, tel., fax: 515 221 218,  e-mail: oakzn@quick.cz

===================================================================

Přihláška na seminář  Integrovaná produkce hroznů a vína – 15.4.2005 ve Znojmě

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam