PROJEKT ROZŠÍŘENÍ INTEGROVANÉ PRODUKCE NA OKRES HODONÍN – UKONČENÍ

POZVÁNKA

na závěrečný seminář Svazu integrované produkce a Jihomoravského kraje,

Projekt rozšíření integrované produkce na okres Hodonín

který se uskuteční

ve středu 1. prosince 2004 od 900 hod.

v prostorách městského úřadu v Kyjově – stará radnice
Program:

–          úvodní slovo: Ing. Martének, PhD. Ing. Hluchý

–          zhodnocení projektu: Ing. Litschmann, RNDr. Juroch, Ing. Ackermann

–          zhodnocení projektu: zástupci zúčastněných podniků

–          diskuse

Prosíme Vás také o potvrzení účasti do 26.11.2004 na vino.ip@worldonline.cz, nebo písemně na adresu Svazu IP. Případné dotazy na tel.: 737578081, Ing. Richter

Se srdečným pozdravem

Ing. Richter Tomáš

tajemník svazu

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam