VALNÁ HROMADA 2001

POZVÁNKA

na valnou hromadu Svazu integrované produkce hroznů a vína,

která se uskuteční

ve středu 21. 2. 2001 v 1300 hod.

ve Střední vinařské škole ve Valticích

Program:

–          Prezentace, distribuce tiskovin vydaných v rámci projektu PHARE a směrnic IP

–          Zahájení, organizační záležitosti

–          Informace o průběhu a výsledcích projektu PHARE, současná situace svazu IP, zpráva o hospodaření

–          Volby do orgánů svazu

–          Změna stanov svazu – povolení hospodářské činnosti.

–          Předání certifikátů IP

–          Projednání plánu činnosti na rok 2001: Zajištění poradenství a provozu meteostanic, financování aktivit svazu atd.

–          Informace o dotační politice a členství svazu na mezinárodní úrovni

–          Zhodnocení roku 2000 z pohledu ochrany révy vinné. Dr. Ing. Milan Hluchý, Ing. Petr Ackermann, CSc.

–          Diskuse

Vážení přátelé,

V letošním roce nás čeká z pohledu organizace svazu náročná sezóna. Počet členských podniků svazu se díky projektu PHARE významně zvýšil a navíc nás čeká další úkol, zajištění provozu poradenství a sítě meteostanic, tentokráte z vlastních zdrojů bez pomoci projektu. Toto a další organizační otázky je třeba projednat na Valné hromadě a proto Vás prosím o hojnou a aktivní účast.

Podle současného vývoje situace předpokládáme, že od příštího roku by mohly být k dispozici dotace na IP. To by na jednu stranu byla významná pomoc pro členské podniky, na druhou stranu je třeba se na tuto situaci připravit. 

Podnikům, které se zúčastnily projektu PHARE posílám formulář společenské smlouvy, kterým oficiálně potvrdí své členství v SIPHV s datem platnosti od počátku spolupráce na projektu.

Podniky, kde ještě nebyla provedena kontrola nebo které ještě neodevzdaly Záznamový blok o splnění kritérií IP za rok 2000 (kontrolní tabulky), prosíme, aby je přinesly vyplněné sebou. Záznamový blok je základní dokument pro udělení osvědčení IP nebo uznání roku přechodného období.

Se srdečným pozdravem

Ing. Martin Bagar, Ph.D.

tajemník svazu

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam