ZPRÁVA Č.1

Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné – Jižní Morava pro 20 týden (16.5. – 22.5.2016)

Struktura zpráv byla rozdělena na kapitoly:

  • Aktuální situace – popis aktuální situace (meteo, fenofáze, aktuální výskyt šk. činitelů)
  • Doporučení – předpoklady a doporučení pro stanovení potřeby ochrany
  • Přípravky – přehled přípravků, členění pro IP a BIO, včetně odkazů na dostupnost přípravků
  • Další důležité informace – vše co nás společně zajímá a je důležité

Věříme že vám tato změna usnadní práci a pomůže při vašem rozhodování.
Přejeme mnoho úspěchů v nové sezóně.

Za EKOVÍN
Ing. Richter Tomáš

VHODNOST PODMÍNEK PRO ROZVOJ SLEDOVANÝCH CHOROB A ŠKŮDCŮ V AKTUÁLNÍM TÝDNU

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam