ZPRÁVA Č. 1

1. SITUAČNÍ ZPRÁVA  OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 20. ( 12.5.2015 – 18.5.2015)

VHODNOST PODMÍNEK PRO VÝVOJ SLEDOVANÝCH CHOROB A ŠKŮDCŮ PRO AKTUÁLNÍ TÝDEN 

CHOROBYPředpokládaná vhodnost podmínek
Plíseň révyslabá(ve druhé polovině období mohou být splněny podmínky pro primární infekce)
Padlí révyslabá(relativně příznivé podmínky budou pouze na počátku období)
Botrytiováhniloba květenství ašedá hniloba hroznůžádná
ŠKŮDCIPředpokládané riziko výskytu
Hálčivec révovýstřední
Vlnovník révovýstřední
Obalečislabé, střední(dle charakteru výskytu na lokalitě)

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam