SIGNALIZACE LETU OBALEČŮ VE VINICÍCH – 2011

Signalizace termínu ochrany vinic proti obalečům 2. generace

Signalizace: 15. července 2011

Líhnutí housenek obaleče maramorovaného a jednopásého stále probíhá. Pokud nemáte vinice chráněny před obaleči feromonovými odparníky Isonet L plus nebo LE a pokud jste ošetření proti housenkám 2. generace přípravkem Biobit provedli před 10 dny a více, doporučujeme ošetření ještě jednou zopakovat. 

Signalizace: 5. července 2011

Začátkem tohoto týdne začalo na lokalitách JM líhnutí housenek obalečů. Ošetření proti housenkám 2. generace přípravkem Biobit doporučujeme provést do konce tohoto týdne.

Signalizace: 1. července 2011

Od 24. června 2011 začalo na sledovaných lokalitách JM kladení vajíček obaleče jednopásého a mramorovaného. Začátek líhnutí housenek očekáváme v závislosti na počasí v polovině příštího týdne. V tomto případě by bylo vhodné provést ošetření proti housenkám 2. generaci obalečů přípravkem Biobit XL koncem příštího týdne. Termín ošetření bude ještě upřesněn podle počasí během víkendu.

Signalizace: 23. června 2011

13. června 2011 začal na sledovaných lokalitách JM let motýlů 2. generace  obaleče jednopásého a mramorovaného. Průběh náletu na sledovaných lokalitách můžete sledovat v přiložených grafech.

O začátku líhnutí housenek a optimálním termínu ošetření vás budeme informovat v následujících signalizačních zprávách.

Signalizace termínu ochrany vinic proti obalečům 1. generace

16. května 2011

Od 2. května 2011 probíhá na sledovaných lokalitách JM intenzivní nálet samců do feromonových lapáků. Během víkendu (14. – 15.5.2011) začalo na všech sledovaných lokalitách v Dolním Rakousku líhnutí housenek obou druhů obalečů. Líhnutí housenek na lokalitách JM očekáváme v těchto dnech.

Pokud nemáte vinice chráněny před obaleči feromonovými odparníky Isonet L plus nebo Isonet LE a plánujete proti první generaci obalečů ošetření biopreparáty na bázi B. thuringiensis (Biobit XL), doporučujeme ošetření provést koncem tohoto týdne.

13. května 2011

Od 2. května 2011 probíhá na sledovaných lokalitách JM intenzivní nálet samců do feromonových lapáků. Kolem 7. května začalo na lokalitách v Dolním Rakousku intenzívnější kladení vajíček obalečů. Líhnutí housenek na lokalitách JM zatím nezačalo. Začátek líhnutí housenek očekáváme v následujících dnech. Optimální termín použití biopreparátů na bázi B. thuringiensis předpokládáme nejdříve v polovině příštího týdne. Tento termín bude dále upřesněn podle průběhu teplot během následujících dnů.

21.dubna 2011

Na některých lokalitách JM začal nálet obaleče
mramorovaného. Viz lokality výše. O průběhu letu obalečů a vhodném
termínu ošetření vás budeme informovat v následujících signalizačních zprávách.

15.dubna 2011

Sledování náletu obaleče jednopásého a mramorovaného v roce
2011 začalo. Zatím nebyl na žádné ze sledovaných lokalit zaznamenán nálet
obalečů do feromonového lapáku. Viz lokality výše.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam