SIGNALIZACE LETU OBALEČŮ VE VINICÍCH – 2012

SIGNALIZACE TERMÍNU OCHRANY VINIC PROTI OBALEČŮM 2. GENERACE

Signalizační zpráva VI – 13.7.2012

Výrazná letová vlna druhé generace obeleče jednopásého a mramorovan0ho již proběhla. Od úterý 10.7. se začínají líhnout první housenky. Pokud jste zatím neprovedli ošetření proti housenkám 2. generace, doporučujeme ošetření provést začátkem příštího týdne (přípravkem Biobit XL), kdy předpokládáme líhnutí housenek z hlavní letové vlny. Ošetření uže nebud epotřeba opakovat.Pokud jste již ošetření provedli na začátku líhnutí houdenek (tzn. na počátku nebo na uprostřed tohoto týdne), doporučujeme ošetření ještě po 10 dnech od ošetření zopakovat. Grafy náletu ze sledovanách lokalit viz lokality v pravém sloupci.

Signalizační zpráva V – 10.7.2012

Koncem minulého týdne začalo na některých lokalitách v Rakousku líhnotí housenek 2. generace obalečů va vinicích. Začátek líhnutí housenek ve vinicích JM začíná v těchto dnech. Ošetření přípravkem Biobit XL doporučujeme na konec tohoto týdne a po deseti dnech ošetření zopakovat. Pokud počítáte pouze s jedním ošetřením, doporučujeme ošetření přípravkem Biobit provést začátkem příštího týdne. Grafy náletu ze sledovanách lokalit viz lokality v pravém sloupci.

Signalizační zpráva IV – 29.6.

25.června začal na lokalitách JM let druhé generace obaleče mramorovaného a jednopásého.Viz grafy náletu ze sledovanách lokalit. Líhnutí housenek očekáváme nejdříve koncem příštího týdne. O dalším letu a doporučeného termínu ošetření budete informováni.

SIGNALIZACE TERMÍNU OCHRANY VINIC PROTI OBALEČŮM 1. GENERACE

Signalizační zpráva III – 22. května

V uplynulých dnech se začaly líhnout housenky obaleče mramorovaného, ale let obou dvou sledovaný druhů byl v letošním roce extrémně nízký. Dlouhotrvající sucho také přispívá kke snížní potenciální škodlivosti obalečů (zasychání vajíček). Z výše uvedených důvodů považujeme ošetření proti první genetaci obalečů za bezvýznamné.

Signalizační zpráva II – 9. května

8. května začalo na lokalitách v Dolním Rakousku kladení vajíček obaleče mramorovaného a jednopásého. Začátek líhnutí housenek na lokalitách JM se dá očekávat v druhé polovině příštího týdne. O začátku líhnutí housenek a optimálním termínu použití biopreparátu na bázi B. thuringiensis budete informováni začátkem příštího týdne. Průběh letu obalečů ve vinicích viz lokality v pravém sloupci.

Signalizační zpráva I – 30. dubna

Koncem minulého týdne začali na některých lokalitách JM létat první jedinci obalače jednopásého. Průběh letu viz lokality v pravém sloupci.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam