SIGNALIZACE LETU OBALEČŮ VE VINICÍCH – 2013

SIGNALIZACE TERMÍNU OCHRANY VINIC PROTI OBALEČŮM 2. GENERACE

Signalizační zpráva V-10.7.2013

Na všech skledovaných lokalitách JM začal během tohoto víkendu let 2. generace obaleče jednopásého i mramorovaného. O dalším průběhu letu a termínu ošetření vás budeme informovat v další signalizační zprávě.
Let na jednotlivých lokalitách – viz grafy.

SIGNALIZACE TERMÍNU OCHRANY VINIC PROTI OBALEČŮM 1. GENERACE

22.05.2013 Signalizačnízpráva IV-22.05.2013

Let dospělců první generace již téměř končí a nyní probíhá líhnutí housenek z hlavní letové vlny. Ošetření proti první generaci housenek se zpravidla provádí pouze na velmi silně napadených lokalitách

15.05.2013 Signalizačnízpráva III-15.5.2013

V současné době probíhá let první generace obalečů. Během tří až čtyř dnů předpokládáme začátek líhnutí prvních housenek obaleče mramorovaného. Vhodný termín pro ošetření upřesníme v příští signalizační zprávě. Proti první generaci se zpravidla ošetřují pouze pravidelně silně napadané lokality. Vinice, kde je použita metoda matení samců feromony, není třeba dodatečně ošetřovat.

Signalizační zpráva II – 3. května

na  některých lokalitách JM začal let obaleče jednopásého

Signalizační zpráva I – 30. dubna

na některých lokalitách JM začal let obaleče mramorovaného 

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam