ZPRÁVA Č. 16

CHOROBY

Plíseň révy

K významnému šíření plísně révy nedošlo, choroba se vyskytuje jen lokálně především na vrcholcích letorostů a na zálistcích. 

Postupně, podle odrůd a lokalit, nastoupila fáze zrání hroznů (zaměkání bobulí).

Zrající hrozny již nejsou napadány. Další šíření choroby na listech a zálistcích bude závislé především na četnosti a množství dešťových srážek, případně trvání rosy v dané lokalitě.

V první polovině období bude dle předpovědi velmi teplé a ve druhé polovině teplé počasí. Noční teploty budou po celé období vysoké. Dešťové srážky budou jen lokální a především na počátku období (přeháňky a bouřky).

Toto období bude relativně méně příznivé pro patogen.

V současné době již není třeba proti plísni révy ošetřovat.

Pro výjimečné poslední ošetření významněji napadených porostů jsou vhodné především měďnaté fungicidy (Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Champion 50 WP, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC). 

Měďnaté fungicidy nejlépe zajistí ochranu starých listů, zlepšují vyzrávání réví a příznivě ovlivňují zdravotní stav a u modrých odrůd i barvu vína.

Upozorňujeme na nutnost dodržení stanoveného limitu množství mědi

(2 kg/ha/rok, viz tabulka). 

Padlí révy

Přes opakovaná období příznivého počasí pro patogen byly počátek výskytu a následně i další šíření choroby významně ovlivněny mírou eliminace zdrojů infekce během zimy.

Až v průběhu července došlo na některých lokalitách především u náchylných odrůd k významnějšímu šíření choroby.

Postupně, podle odrůd a lokalit, nastoupila fáze zrání hroznů (zaměkání bobulí).

V této fázi končí nebezpečí nového napadení hroznů. V současné době může docházet k dalšímu šíření choroby jen u napadených porostů pozdních náchylných odrůd, především s nestejným vývojem hroznů. Nadále trvá možnost šíření choroby na listech a letorostech.

V první polovině období bude dle předpovědi velmi teplé a ve druhé polovině teplé počasí. Noční teploty budou po celé období vysoké. Dešťové srážky budou lokální a především na počátku období (přeháňky a bouřky).

Toto období bude příznivé pro patogen.

K případnému poslednímu ošetření porostů pozdních náchylných odrůd s výskytem choroby a s nestejným vývojem hroznů jsou vhodné především intenzivnější přípravky Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ-Crystal, Prosper, Rombus Trio, Talendo, Vivando, včetně jejich kombinací nebo strobiluriny (Discus, Zato 50 WG) a ošetřovat v obvyklém intervalu.

Strobiluriny zajistí mimo dobrou aktuální účinnost i dlouhodobou ochranu listů a letorostů (absence kleistotécií).

Významnou součástí ochrany proti padlí jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení (harmonická výživa, zejména nepřehnojit dusíkem).

Dodržujte doporučení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u padlí révového jsou ohroženy

 • QoI fungicidy (vysoké riziko vzniku rezistence) – strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG).

V rámci skupiny cross-rezistence.

 • DMI fungicidy (SBI fungicidy skupina I) (střední riziko vzniku rezistence) –, Domark 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC.

V rámci skupiny cross-rezistence.

 • Quinoxyfen (střední riziko vzniku rezistence) –  IQ-Crystal a proquinazid – Talendo. Možnost  cross-rezistence.
 • Spiroxamin (SBI fungicidy skupina II) (střední riziko vzniku rezistence) – Falcon 460 EC, Impulse Super, Prosper, Rombus Trio
 • Metrafenone (nízké riziko vzniku rezistence) – Vivando

Základní opatření k oddálení vzniku rezistence

 • Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace
 • Střídat přípravky s odlišným mechanizmem působení
 • Používat preventivně (eradikativně jen výjimečně spiroxamin)
 • Dodržovat doporučení k použití včetně dávky

QoI fungicidy (strobiluriny) – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 3x. Doporučujeme po 2 ošetřeních přerušit sled a použít přípravek s odlišným mechanizmem působení.

DMI fungicidy – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 3–4x. Vzhledem ke snížené citlivosti padlí révového v podmínkách ČR doporučujeme použít maximálně 3x a po 2 ošetřeních použít přípravek s odlišným mechanizmem působení.

Ostatní účinné látky – dodržovat doporučený počet ošetření a střídat s přípravky s odlišným mechanizmem působení.

Šedá hniloba hroznů révy

Podle odrůd a lokalit nastoupila fáze zrání hroznů (zaměkání bobulí).

Od počátku zrání (zaměkání) trvá fáze zvýšené citlivosti hroznů k infekci. Konkrétní termín ošetření je třeba stanovit s přihlédnutím k aktuální předpovědi počasí. Vzhledem k preventivní účinnosti všech doporučených přípravků je nejvhodnější provést ošetření před příchodem vydatnějších dešťových srážek.

V první polovině období bude dle předpovědi velmi teplé a ve druhé polovině teplé počasí. Noční teploty budou po celé období vysoké. Dešťové srážky budou jen lokální a především na počátku období (přeháňky a bouřky).

Zejména první polovina období bude lokálně relativně příznivá pro patogen.

Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě jednou, lze použít kterýkoliv z doporučených přípravků Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo Switch, Thiram Granuflo nebo Teldor 500 SC, případně Solfobenton DC.

V případě předpokládaných dvou ošetření upřednostněte pro první ošetření přípravek Switch (OL 35 dnů), Thiram Granuflo (OL 28 dnů) nebo Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC. Pro případné druhé ošetření jsou vhodné především Teldor 500 SC (OL 14 dnů) nebo Rovral Aquaflo (OL 14 dnů), použít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC (OL 21 dnů), případně Solfobenton (OL 10 dnů).

Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě. Přípravek Switch omezuje také výskyt ostatních hnilob hroznů.

Pokud dojde od fáze počátku zrání (zaměkání bobulí) k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám.

Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů!

Při stanovení termínu ošetření ve fázi počátku zrání zohledněte dobu účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou (Melody Combi 65,3 WG ) nebo vedlejší účinností proti šedé hnilobě (Cabrio Top, Discus, Fantic F, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold Combi Pepite, Zato 50 WG).  

Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy).

Dodržujte doporučení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísně šedé jsou ohroženy

 • Anilinopyrimidiny (střední riziko vzniku rezistence) – Mythos 30 SC, Minos, Pyrus 400 SC, Switch. V rámci skupiny cross-rezistence.
 • Hydroxianilidy [SBI fungicidy skupina III] (nízké až střední riziko vzniku rezistence) – Teldor 500 SC.

Základní opatření k oddálení vzniku rezistence

 • Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace
 • Střídat přípravky s odlišným mechanizmem působení
 • Používat preventivně
 • Dodržovat doporučení k použití včetně dávky

Anilinopyrimidiny – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 1x (při 3 a více ošetřeních proti šedé hnilobě max. 2x).

Hydroxianilidy (fenhexamid) – maximální počet ošetření během vegetace 2x.

Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení. V systému ochrany proti šedé hnilobě je třeba provést odlistění nejpozději 4–5 týdnů před předpokládaným termínem sklizně. Na lokalitách, kde doposud nebylo provedeno, doporučujeme urychleně dokončit odlistění zóny hroznů.

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

V tomto období končí vhodný termín pro letní ošetření významně napadených porostů před přechodem zimních samiček (deutogyne) do zimních úkrytů.

K ošetření lze použít specifické akaricidy  Omite 570 EW (OL 28 dnů, ukončena registrace, použití do 31.12.2012) nebo Sanmite 20 WP (OL 14 dnů).

Vlnovník révový

Stále jsou zjišťovány další významné výskyty plstnatosti, napadeny jsou především vrcholky letorostů a zálistky. Přestože jde o lokálně velmi silné napadení, ošetření nelze doporučit. Účinnost letního ošetření proti vlnovníku révovému je velmi nízká (kontaktní působení povolených akaricidů).

Silně napadené porosty je možno ošetřit na jaře na počátku rašení polysulfidy (Sulka  ukončena registrace, použití do 27.4.2013 nebo Polisenio) a další ošetření provést ve fázi 2–3 listů specifickým akaricidem (Sanmite 20 WP).Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galati AMET – sdružení Litschmann & Suchý s.r.o.http://www.amet.cz (škodliví činitelé – réva)

Použití měďnatých fungicidů

PřípravekÚčinná látkaObsah CuDávka přípravku (kg/ha l/ha)Dávka Cu(g/ha)Přípustný počet ošetření
Aliette Bordeauxoxichlorid Cu(+fosetyl-Al)250 g/kg4 kg10002
Cuproxat SCzásaditý síran Cu190 g/l5 l9502
Champion 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffarooxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffaro Microoxichlorid Cu375 g/kg1,75 kg 3,50 kg656,21312,51–2 **(2x do 2,6 kg)
Flowbrixoxichlorid Cu380 g/l1,25–1,52,5–3,0 l475–720950–11401–2(2x do 2,6 l)
Funguran-OH 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Kocide 2000hydroxid Cu35%2,5–3,75 kg875–13151–2(2x do 2,8kg)
Kuprikol 50oxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Kuprikol 250 SCoxichlorid Cu25%6–8 l1500–20001 *
Ridomil Gold Plus 42,5 WPoxichlorid Cu(+metalaxyl-M)400 g/kg3,5–4 kg1400–16001 *

*  Přípravky s vyšším obsahem mědi  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP,

   Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.

** Přípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x při snížené dávce do 2,6 kg/ha;

    i tato dávka zajistí dobrou účinnost. Při jiném uspořádání dávkování je třeba

    respektovat celkovou dávku maximálně 5,2 kg/ha/rok.

Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno maximální využití účinnosti na plíseň révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit vyzrání a tak zvýšit odolnost k mrazu (pozdní použití). Nejefektivnější použití měďnatého fungicidu je využití vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy. Současně je příznivě ovlivněno i vyzrávání réví a rezidua mědi mohou také příznivě ovlivnit zdravotní stav a kvalitu vína.

Nově povolené přípravky

Switch (cyprodinil 375 g/kg  + fludioxonil 250 g/kg, formulace WG )

Kombinovaný fungicidní přípravek, cyprodinil náleží do skupiny anilinopyrimidinů (AP fungicidy), fludioxonil do skupiny fenylpyrolů (PP fungicidy). Působí především proti šedé hnilobě hroznů révy. Současně omezuje výskyt ostatních hnilob (alternariová, aspergilusová, kladosporiová, modrá /penicilinová/, rhizopusová, případně dalších). Cyprodinil má široké spektrum účinnosti. Je rychle přijímán rostlinnými pletivy. V rostlině se pohybuje translaminárně a lokálně systemicky (akropetálně). Účinkuje preventivně a krátkodobě kurativně. Působí především v prvních fázích vývoje patogenu, inhibuje klíčení konidií a počáteční růstu mycelia. Působí specificky, především narušuje syntézu methioninu. Riziko vzniku rezistence je střední. Cross–rezistence v rámci anilinopyrimidinů (cyprodinil – Switch,  pyrimethanil – Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC).  U houby Botrytis cinerea byla již rezistence prokázána. Fludioxonil je kontaktně působící účinná látka s relativně dlouhým reziduálním působením. Vykazuje velmi dobrou účinnost především na šedou hnilobu. Působí specificky, inhibuje přenos signálů ovlivňujících proteikinázu. Riziko vzniku rezistence je nízké. Proti šedé hnilobě hroznů révy je Switch povolen do fáze BBCH 61 v dávce 0,48 kg/ha  (maximálně 500 l aplikační kapaliny /ha, minimální koncentrace 0,96 %) a od fáze BBCH 61 v dávce 0,96 kg/ha  (maximálně 1000 l aplikační kapaliny /ha, minimální koncentrace 0,96 %). Switch lze doporučit především pro základní ošetření v období počátku zrání (zaměkání bobulí). Ochranná lhůta 35 dnů. Přípravek není vhodný pro případné další ošetření. Ve fázích dokvétání (80 % odkvetlých kvítků) a v období na počátku zapojování hroznů je z více důvodů vhodnější využít proti šedé hnilobě současnou nebo dobrou vedlejší účinnost přípravků určených především proti plísni révy nebo padlí révy (folpet nebo kombinované přípravky obsahující folpet, strobiruliny). V rámci antirezistentních opatření je doporučeno použít přípravky ze skupiny anilinopyrimidinů (Switch, Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC) proti šedé hnilobě hroznů révy při celkem 2 ošetřeních jednou v průběhu vegetace a při 3–6 ošetřeních maximálně  2x v průběhu vegetace.

Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Limited Guildford, GB

Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech, s. r. o., Praha

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam