ZPRÁVA Č. 17

CHOROBY

Plíseň révy

K významnému šíření plísně révy nedošlo, choroba se vyskytuje jen lokálně především na vrcholcích letorostů a na zálistcích. 

Probíhá fáze zrání hroznů, zrající hrozny již nejsou napadány.Případné další šíření choroby na listech a zálistcích je závislé na četnosti a množství dešťových srážek, případně trvání rosy v dané lokalitě.

Po krátkodobém ochlazení bude v první polovině období teplé počasí, ve druhé polovině dojde dle předpovědi k výraznému ochlazení. Noční teploty budou převážně nižší. Dešťové srážky budou především ve druhé polovině období.

V současné době již není třeba proti plísni révy ošetřovat.

Nadále je třeba sledovat vhodnost podmínek pro šíření patogenu (splnění podmínek infekce nebo infekční periody) a výskyty choroby v mladých výsadbách a v révových školkách a podle potřeby zajistit ošetření porostů.

Padlí révy

Ve fázi počátku zrání (zaměkání bobulí) skončila vnímavost hroznů k novému napadení. Nadále může docházet k napadení listů a letorostů. 

V současné době již není třeba proti padlí révy ošetřovat.

Šedá hniloba hroznů révy

Probíhá období zrání hroznů.

Od počátku zrání (zaměkání) trvá fáze zvýšené citlivosti hroznů k infekci. Konkrétní termín ošetření je třeba stanovit s přihlédnutím k aktuální předpovědi počasí. Vzhledem k preventivní účinnosti všech doporučených přípravků je nejvhodnější provést ošetření před příchodem vydatnějších dešťových srážek. 

Po krátkodobém ochlazení bude v první polovině období teplé počasí, ve druhé polovině dojde dle předpovědi k výraznému ochlazení. Noční teploty budou převážně nižší. Dešťové srážky budou především ve druhé polovině období.

Druhá polovina období bude lokálně relativně příznivá pro patogen.Vhodný termín pro případné ošetření v tomto období bude před příchodem dešťů ve druhé polovině období.

Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě jednou, lze použít kterýkoliv z doporučených přípravků Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo Switch, Thiram Granuflo nebo Teldor 500 SC, případně Solfobenton DC.

V případě předpokládaných dvou ošetření upřednostněte pro první ošetření přípravek Switch (OL 35 dnů), Thiram Granuflo (OL 28 dnů) nebo Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC. Pro případné druhé ošetření jsou vhodné především Teldor 500 SC (OL 14 dnů) nebo Rovral Aquaflo (OL 14 dnů), použít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC (OL 21 dnů), případně Solfobenton (OL 10 dnů). Opakované ošetření se zpravidla provádí v intervalu 10 – 14 dnů.

Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě. Přípravek Switch omezuje také výskyt ostatních hnilob hroznů.

 Použít je možno i pomocné prostředky AquaVitrin K, HF- Mycol, NatriSan nebo VitiSan. 

Pokud dojde od fáze počátku zrání (zaměkání bobulí) k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám.

Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů!

Při stanovení termínu ošetření ve fázi počátku zrání zohledněte dobu účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou (Melody Combi 65,3 WG ) nebo vedlejší účinností proti šedé hnilobě (Cabrio Top, Discus, Fantic F, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold Combi Pepite, Zato 50 WG).  

Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy).

Dodržujte doporučení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísně šedé jsou ohroženy

  • Anilinopyrimidiny (střední riziko vzniku rezistence) – Mythos 30 SC, Minos, Pyrus 400 SC, Switch. V rámci skupiny cross-rezistence.
  • Hydroxianilidy [SBI fungicidy skupina III] (nízké až střední riziko vzniku rezistence) – Teldor 500 SC.

Základní opatření k oddálení vzniku rezistence

  • Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace
  • Střídat přípravky s odlišným mechanizmem působení
  • Používat preventivně
  • Dodržovat doporučení k použití včetně dávky

Anilinopyrimidiny – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 1x (při 3 a více ošetřeních proti šedé hnilobě max. 2x).

Hydroxianilidy (fenhexamid) – maximální počet ošetření během vegetace 2x.

Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení. V systému ochrany proti šedé hnilobě je třeba provést odlistění nejpozději 4–5 týdnů před sklizní.

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

Skončil vhodný termín pro letní ošetření významně napadených porostů před přechodem zimních samiček (deutogyne) do zimních úkrytů.Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galati
AMET – sdružení Litschmann & Suchý s.r.o.http://www.amet.cz (škodliví činitelé – réva)

Nově povolené přípravky

Switch (cyprodinil 375 g/kg  + fludioxonil 250 g/kg, formulace WG )

Kombinovaný fungicidní přípravek, cyprodinil náleží do skupiny anilinopyrimidinů (AP fungicidy), fludioxonil do skupiny fenylpyrolů (PP fungicidy). Působí především proti šedé hnilobě hroznů révy. Současně omezuje výskyt ostatních hnilob (alternariová, aspergilusová, kladosporiová, modrá /penicilinová/, rhizopusová, případně dalších). Cyprodinil má široké spektrum účinnosti. Je rychle přijímán rostlinnými pletivy. V rostlině se pohybuje translaminárně a lokálně systemicky (akropetálně). Účinkuje preventivně a krátkodobě kurativně. Působí především v prvních fázích vývoje patogenu, inhibuje klíčení konidií a počáteční růstu mycelia. Působí specificky, především narušuje syntézu methioninu. Riziko vzniku rezistence je střední. Cross–rezistence v rámci anilinopyrimidinů (cyprodinil – Switch,  pyrimethanil – Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC).  U houby Botrytis cinerea byla již rezistence prokázána. Fludioxonil je kontaktně působící účinná látka s relativně dlouhým reziduálním působením. Vykazuje velmi dobrou účinnost především na šedou hnilobu. Působí specificky, inhibuje přenos signálů ovlivňujících proteikinázu. Riziko vzniku rezistence je nízké. Proti šedé hnilobě hroznů révy je Switch povolen do fáze BBCH 61 v dávce 0,48 kg/ha  (maximálně 500 l aplikační kapaliny /ha, minimální koncentrace 0,96 %) a od fáze BBCH 61 v dávce 0,96 kg/ha  (maximálně 1000 l aplikační kapaliny /ha, minimální koncentrace 0,96 %). Switch lze doporučit především pro základní ošetření v období počátku zrání (zaměkání bobulí). Ochranná lhůta 35 dnů. Přípravek není vhodný pro případné další ošetření. Ve fázích dokvétání (80 % odkvetlých kvítků) a v období na počátku zapojování hroznů je z více důvodů vhodnější využít proti šedé hnilobě současnou nebo dobrou vedlejší účinnost přípravků určených především proti plísni révy nebo padlí révy (folpet nebo kombinované přípravky obsahující folpet, strobiruliny). V rámci antirezistentních opatření je doporučeno použít přípravky ze skupiny anilinopyrimidinů (Switch, Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC) proti šedé hnilobě hroznů révy při celkem 2 ošetřeních jednou v průběhu vegetace a při 3–6 ošetřeních maximálně  2x v průběhu vegetace.

Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Limited Guildford, GB

Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech, s. r. o., Praha

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam