ZPRÁVA Č. 19

CHOROBY

Plíseň révy

V současné době již není třeba proti plísni révy ošetřovat.

Nadále sledujte vhodnost podmínek pro šíření patogenu (dešťové srážky, rosy – splnění podmínek infekce nebo infekční periody) a výskyty choroby v mladých výsadbách a v révových školkách a v případě ohrožení ošetřete.

Padlí révy

V současné době již není třeba proti padlí révy ošetřovat.

Ve fázi počátku zrání (zaměkání bobulí) skončila vnímavost hroznů k novému napadení. Nadále může docházet k napadení listů a letorostů. 

.

Šedá hniloba hroznů révy

Probíhá fáze zrání hroznů, započala sklizeň raných odrůd.

Lokálně byly zjištěny ojedinělé výskyty choroby.

Ke škodlivému napadení hroznů plísní šedou může dojít do období dosažení cukernatosti 19o NM. Pokud jsou hrozny napadeny v pozdějším období, projeví se infekce jako „ušlechtilá“ hniloba.

Na počátku období bude velmi teplé počasí, v polovině dojde dle předpovědi k výraznému ochlazení a následně opět k postupnému mírnému oteplení. Dešťové srážky budou především v polovině období (déšť, přeháňky, případně i bouřky).

Druhá polovina období bude relativně příznivá pro patogen.

V minulém období na většině lokalit skončil vhodný termín pro opakované ošetření proti šedé hnilobě hroznů révy.

Pro výjimečné opakované ošetření porostů pozdních odrůd určených pro pozdější sklizeň hroznů jsou vhodné především přípravky Teldor 500 SC (OL 14 dnů) nebo Rovral Aquaflo (OL 14 dnů), použít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC (OL 21 dnů), případně Solfobenton (OL 10 dnů). Opakované ošetření se zpravidla provádí v intervalu 10–14 dnů.

Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě.

Použít je možno i pomocné prostředky AquaVitrin K, HF- Mycol, NatriSan nebo VitiSan.

Pozdější ošetření již nepřinášejí požadovaný efekt a nelze je doporučit.

Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů!

Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy).

Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení.

Dodržujte doporučení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísně šedé jsou ohroženy

  • Anilinopyrimidiny (střední riziko vzniku rezistence) – Mythos 30 SC, Minos, Pyrus 400 SC, Switch. V rámci skupiny cross-rezistence.
  • Hydroxianilidy [SBI fungicidy skupina III] (nízké až střední riziko vzniku rezistence) – Teldor 500 SC.

Základní opatření k oddálení vzniku rezistence

  • Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace
  • Střídat přípravky s odlišným mechanizmem působení
  • Používat preventivně
  • Dodržovat doporučení k použití včetně dávky

Anilinopyrimidiny – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 1x (při 3 a více ošetřeních proti šedé hnilobě max. 2x).

Hydroxianilidy (fenhexamid) – maximální počet ošetření během vegetace 2x.

Octová hniloba

Lokálně byly zjištěny, především u raných aromatických odrůd, významnější výskyty octové hniloby

Jednotlivé bobule nebo menší skupiny bobulí, výjimečně i větší části hroznu, se zbarvují světle hnědě (bílé odrůdy) nebo červenohnědě (modré odrůdy). Typická je octová vůně rozrušené, kašovité dužniny.

Příčinou jsou octové bakterie (např. rodu Acetobacter) a kvasinky (např. rodů Candida, Pichia, Hanseniaspora, Kloekeria), které osídlují poškozené bobule (houby, škůdci, fyziologická a mechanická poranění).

Produkty rozkladu vábí octomilky (Drosophila melanogaster), které mohou původce dále šířit.

Silněji poškozené hrozny je třeba při sklizni vytřídit, dávají nepříjemnou vůni a chuť vínům.

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy (Potato stolbur phytoplasma)

Již po více let se vyskytuje v celé vinařské oblasti Morava fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy. V minulých dvou letech došlo na sledovaných lokalitách k významnému poklesu výskytu onemocnění.

Soubor ochranných opatření zahrnuje:

1)   opatření k omezení výskytu vektorů, především křísa žilnatky vironosné,

2)   opatření k omezení výskytu hostitelských, především rezervoárových rostlin patogenu a současně hostitelů vektoru (svlačec rolní a kopřiva dvoudomá),

3)   opatření k omezení výskytu ostatních hostitelů patogenu (především druhy čeledi lilkovité a některé druhy čeledí hvězdnicovité a bobovité),

4)   zajištění produkce zdravého výsadbového materiálu,

5)   zmlazení silně napadených keřů a následné zapěstování nových kmínků.

6)   odstranění velmi silně napadených keřů

V současné době jsou již vyvinuté příznaky onemocnění.

Modré odrůdy: tmavočervené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou tmavě červeně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou.

Bílé odrůdy: žlutozelené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou žlutozeleně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou. Časté je zlatožluté zbarvení hlavních žilek.

Společné příznaky: svinování listů, zasychání mladých hroznů (zůstávají suché na keřích), zavadání a scvrkávání zrajících hroznů, špatný vývoj (nestejná velikost bobulí), pozdější a nestejnoměrné vyzrávání hroznů, hnědočerné ohraničené skvrny na vyzrávajících letorostech, špatné vyzrávání letorostů, chřadnutí keřů.

Doporučená opatření:

–      označit příznakové keře

–      v mladých vinicích označené keře zlikvidovat a provést podsadbu 

–      v plodných vinicích označené keře sledovat, případně v předjaří zmladit a zapěstovat nový kmínek

–      v následujících vegetačních obdobích označené nebo zmlazené keře sledovat.  

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galati AMET – sdružení Litschmann & Suchý s.r.o.http://www.amet.cz (škodliví činitelé – réva) 

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam