ZPRÁVA Č. 5

CHOROBY

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti Morava splněna v průběhu prvního týdne května (na sledovaných lokalitách 1.5.–5.5.)

V letošním roce došlo k velmi časnému splnění podmínek zralosti oospor. Příčinou bylo teplé počasí v průběhu ledna a mimořádně teplé periody v průběhu dubna.

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne pod 10(13) °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.

K významnějšímu šíření choroby může dojít až po 2–3x opakovaném splnění podmínek primární infekce. 

Ke splnění podmínek primární infekce mohlo opět dojít při lokálních srážkách v závěru minulého období a může dojít při srážkách v průběhu tohoto období.

Na počátku období bude dle předpovědi chladnější a oblačné počasí s vydatnějšími srážkami přeháňkového nebo bouřkového charakteru, ve druhé polovině období se oteplí, ale bude stále oblačné počasí s četnými přeháňkami nebo bouřkami. Průměrné denní i minimální teploty poklesnou v polovině období pod hranici nutnou pro klíčení oospor a primární infekci.   

Tam, kde byly v minulých obdobích a především v závěru minulého období splněny podmínky pro primární infekce, je třeba na rizikových lokalitách pokračovat ve sledování prvních výskytů choroby (inkubační doba při teplotě 14 °C – 10 dnů, při teplotě 18 °C – 6 dnů, při teplotě 22 °C – 4 dny). První primární výskyty by mohly být zjištěny v závěru tohoto období.

Zahájení ošetřování by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k průběhu splnění podmínek pro primární infekce, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrny srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně v týdenním intervalu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek.

Ošetření se provede, pokud se křivka sumy týdenních úhrnů srážek dostane do oblasti kalamitního výskytu (nad křivku A) nebo při zjištění prvního výskytu choroby.

Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek ke dni 11.6. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 66 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 94 mm.

Ke dni 4.6. se křivka sumy týdenních úhrnů srážek na všech sledovaných lokalitách nachází v oblasti nekalamitního výskytu.

Podle této metody není třeba v současné době ošetřovat.

Na všech sledovaných lokalitách probíhá kvetení raně kvetoucích odrůd.

Obligátně se doporučuje provést první ošetření v období bezprostředně před květem a další krátce po odkvětu.

Vzhledem k předpokladu déletrvajícího kvetení (nestejnoměrný růst a vývoj letorostů) a předpovědi počasí je vhodné pro první ošetření použít přípravky na bázi fosetylu-Al (Aliette Bordeaux, Profiler, Verita), který zajistí dlouhodobou účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systemické působení). 

Na lokalitách, kde nebyly v minulých obdobích splněny podmínky pro primární infekci je možno použít  kontaktně a preventivně působící fungicidy (Antre 70 WG, Captan 50 WP  registrace ukončena, použití do 31.3.2013,, typ Dithane, typ Folpan, Merpan 50 WP   registrace ukončena, použití do 31.3.2013, Novozir MN 80 New).

Z kontaktně a preventivně působících fungicidů jsou vhodné především přípravky typu Folpan, které zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče T. pyri. 

Padlí révy

V letošním roce nebyl předpoklad početných primárních výskytů.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teploty pod -15 °C).

V loňském roce byly poměrně pozdní a všeobecně slabé výskyty padlí révy, takže nemohlo dojít k početným infekcím spodních oček na letorostech, která zůstávají po řezu na tažních a mrazy v průběhu zimy na všech lokalitách poklesly pod -15°C.

V minulém období bylo převážně teplé počasí příznivé pro patogen.

Na počátku období bude dle předpovědi chladnější a oblačné počasí s vydatnějšími srážkami přeháňkového nebo bouřkového charakteru, ve druhé polovině období se oteplí, ale bude stále oblačné počasí s četnými přeháňkami nebo bouřkami.

Příznivější teplotní podmínky pro patogen budou opět až v závěru období.

V letošním roce bylo doporučeno provést první ošetření až v období před květem.

Na všech sledovaných lokalitách nastoupilo kvetení raně kvetoucích odrůd.

V průběhu tohoto období je třeba provést (pokud nebylo již provedeno) první ošetření rizikových porostů (pravidelný výskyt, riziková lokalita, náchylná odrůda) proti padlí révy.

K ošetření upřednostněte přípravky na přípravky na bázi elementární síry (při teplotách nad 16 °C) Kumulus WG, typ Sulikol  registrace ukončena, použití pouze do 31.6.2012!nebo azolů (Domark 10 EC, Punch 10 EC, Talent, Topas 100 EC), použít lze i ostatní povolené přípravky.

FYZIOLOGICKÉ PORUCHY, POŠKOZENÍ

Poškození mrazem

V závěru 20.týdne (18.5.) došlo na některých lokalitách vlivem přízemních mrazů k poškození nebo ke zničení letorostů révy.

U silně poškozených vinic je nejvhodnější ponechat keře bez zásahu spontánně obrůstat. Existují však i doporučení zakrátit tažně na 3–4 očka ke zlepšení obrůstání spodních částí tažňů. Podpůrné prostředky a listová hnojiva je vhodné u těchto vinic použít až na počátku obrůstání keřů. Fungicidní ošetření je zcela zbytečné.

U slabě poškozených vinic je vhodné zvážit aplikaci podpůrných prostředků a listových hnojiv a v případě potřeby provést ošetření co nejdříve.

Tam kde je to možné, je vhodné podpořit regeneraci porostů závlahou.

Porosty s opožděným a nestejným rašením a nevyrovnaným růstem letorostů

Projev je následkem subletálního poškození oček a vodivých svazků v průběhu zimy a nedostatku vláhy, zvýrazněnému převážně teplým a větrným počasím.

U méně postižených porostů je vhodné podpořit růst aplikací kombinovaných listových hnojiv, případně podpůrných prostředků.

U silně postižených porostů je vhodné nejdříve podpořit růst přihnojením na list dusíkem v amidické formě (močovina 0,5–0,75 %) a teprve následně při zlepšení stavu použít kombinovaná listová hnojiva.

Tam kde je to možné, je vhodné podpořit regeneraci porostů závlahou.

Vrcholová chloróza révy

V důsledku průběhu počasí v období počátku vegetace révy (suchý a teplejší duben a květen) dochází na rizikových lokalitách k projevu vrcholové chlorózy révy (kalcióza).

Postižené porosty je třeba co nejdříve a opakovaně ošetřit (2–4x v intervalu 10–14 dní) speciálními prostředky nebo listovými hnojivy s obsahem železa, nejlépe v chelátové vazbě.

K ošetření lze použít přípravky Ferosol, Fytovit, Tenso Fe, Tenso Cocktail, Vinofert Plus, případně další (dle návodu k použití).

Použít je možno opakovaně i roztok zelené skalice v koncentraci 0,2–0,4 % + 0,04 –0,08 % kyseliny citronové. Doporučujeme ověřit informaci o podstatném zvýšení účinnosti zelené skalice při použití s trisiloxanovými smáčedly (např. Break Superb, Silwett Star).

Sprchávání květenství

Vzhledem k předpovědi chladného a deštivého počasí v průběhu kvetení doporučujeme zvážit potřebu ošetření odrůd citlivých ke sprchávání květenství a hráškovatění hroznů (především Rulandské šedé, Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské modré, Svatovavřinecké, Veltlínské zelené) speciálními listovými hnojivy se zvýšeným obsahem bóru (BOROSAN Forte, Boroplus, CARBONBOR, Compo-Nutribor, Ferti-B, YaraVita Bortrac 150). Bór je rostlinami velmi rychle přijímán. Případné ošetření by mělo být provedeno co nejdříve před kritickým obdobím ochlazení (především středa-čtvrtek).  Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galati AMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (prognostické grafy – plíseň révová 2011)

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam