ZPRÁVA Č. 17

CHOROBY

Plíseň révy

V současné době není třeba plodné vinice proti plísni révy ošetřovat.

Nadále sledujte vhodnost podmínek pro šíření (splnění podmínek sekundární infekce, především za déletrvající rosy), případně další výskyty choroby v mladých výsadbách a révových školkách a podle konkrétní potřeby provádějte ošetření porostů.

Padlí révy

V období počátku zrání (zaměkání) skončila vnímavost hroznů k napadení.

Nadále však může docházet k napadení listů a letorostů.

V současné době již není třeba proti padlí révy ošetřovat.

Šedá hniloba hroznů révy

V současné době probíhá fáze zrání.

Od počátku zrání (zaměkání) nastoupilo období zvýšené citlivosti hroznů k infekci. V tomto období se provádí za vhodných podmínek pro šíření patogenu ošetření porostů náchylných odrůd proti šedé hnilobě.

Termín ošetření je třeba stanovit s přihlédnutím k aktuální předpovědi počasí. Vzhledem k preventivní účinnosti všech doporučených přípravků je nejvhodnější ošetření provádět před příchodem významných dešťových srážek.

Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě jednou, lze použít kterýkoliv z doporučených přípravků Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC (OL 21 dnů), Rovral Aquaflo (OL 14 dnů),Thiram Granuflo (OL 28 dnů) nebo Teldor 500 SC (OL 14 dnů), případně Solfobenton DC (OL 10 dnů).

V případě předpokládaných dvou, případně více ošetření, upřednostněte pro první ošetření přípravek Thiram Granuflo nebo Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC. Pro případná další ošetření jsou vhodné především Rovral Aquaflo nebo Teldor 500 SCpoužít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC.

Použít je možno i pomocné prostředky AquaVitrin K, HF-Mycol, NatriSan nebo VitiSan.  

Dle předpovědi budou v tomto období poměrně vyšší teploty v průběhu dne, ale chladnější noci, nejtepleji bude koncem období. Ve druhé polovině období bude oblačné počasí s lokálními dešťovými srážkami.

Případné ošetření v tomto období by bylo vhodné provést před příchodem dešťů předpověděných na druhou polovinu období. 

Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě.

Pokud dojde od fáze počátku zaměkání k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně ošetřit proti hnilobám.

Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů!

Při stanovení termínu ošetření ve fázi počátku zrání zohledněte dobu účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou (Melody Combi 65,3 WG ) nebo vedlejší účinností proti šedé hnilobě (Cabrio Top, Discus, Fantic F, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Profiler, Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold Combi Pepite, Zato 50 WG).  

Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy).

Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost hroznů k napadení.Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz (prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů) Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa (mapové výstupy)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – SET; popisy ŠO – Škůdci; Choroby) Galatihttp://www.galati.sk/galati  (signalizace ochrany) AMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (prognózy – plíseň révová 2011)

OSTATNÍ INFORMACE

Informace o povolení vyššího počtu ošetření

Svaz  vinařů ČR, o.s. i Ekovín, o.s. požádali v loňském roce, vzhledem k  mimořádnému průběhu počasí a ohrožení porostů houbovými chorobami, o povolení vyššího počtu ošetření než 6x v průběhu vegetace (výjimka z Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., v platném znění).

Na základě této žádosti Mze ČR povolilo od letošního roku změnu, která umožňuje až 8 ošetření, při sankci za každé další ošetření nad NV č. 79/2007 Sb., v platném znění, původně stanovený limit (6 ošetření).

Při 7 ošetřeních bude krácena dotace o 25 % a při 8 ošetřeních o 50 %.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam