Výsledkem hlasování EU o glyfosátu je prodloužené schválení

Stálý výbor Evropské komise pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (Scopaff) se pouze formálně vyjádřil proti časově omezenému prodloužení povolení glyfosátu. Členské státy nedosáhly kvalifikované většiny pro odvrácení prodloužení do 15. prosince 2023, jak navrhovala Evropská komise. Komise prodloužení odůvodnila tím, že příslušný odborný orgán bude moci vydat konečné stanovisko k rizikům glyfosátu až v létě příštího roku.

Německo se zdrželo hlasování. Jedním z důvodů, které spolkové ministerstvo zemědělství pro tento postoj uvedlo, bylo, že chce vyčkat na odborné stanovisko před přijetím konečného rozhodnutí, které by obstálo u soudu. Koalice SPD, FDP a Zelených se dohodla na postupném ukončení používání glyfosátu v roce 2024. Pokud Evropská komise v dalších hlasováních nezíská pro svůj návrh na prodloužení kvalifikovanou většinu, může nakonec rozhodnout na vlastní odpovědnost.

Zdroj: © bio verlag gmbh

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam