Tisková zpráva

Snížení používání mědi v ekologickém vinohradnictví ve střednědobém horizontu

Výzkum zaměřený na minimalizaci používání mědi v ekologické ochraně rostlin přináší své ovoce, ale ekologické vinařství se bez této přírodní látky neobejde ani v příštích desetiletích. K tomuto závěru dospěl Spolkový svaz ekologického vinařství po výroční měděné konferenci, kterou minulý čtvrtek uspořádaly vrcholný ekologický svaz BÖLW, IFOAM Organics Europe a Institut Julia Kühna. „Údaje ukazují, že němečtí ekologičtí vinaři aplikují měď podle potřeby, v dobrých letech přibližně polovinu povoleného množství. Doufáme, že ve střednědobém horizontu se nám podaří snížit toto množství pomocí nových přípravků, nových preparátů a podpory odrůd révy odolných vůči plísním,“ uvedla po zasedání mluvčí představenstva společnosti ECOVIN Hanneke Schönhals.

Snad žádná jiná látka není v ekologickém zemědělství a vinařství tak kontroverzní jako měď. Měď se může hromadit v horních vrstvách půdy a poškozovat půdní organismy. Obrovské znečištění mnoha našich půd mědí pochází z 20. století, kdy bylo ve vinařství běžné množství mědi 50 kilogramů na hektar a rok. Přesto je tato látka nadále povolena jako fungicid v ekologickém zemědělství ve většině zemí EU jako přechodné řešení (prozatím do roku 2025), v Německu – v závislosti na indikaci a přípravku – s maximálním množstvím 3 nebo 4 kilogramy na hektar ročně.

Schválení je podmíněno tím, že svazy ekologického zemědělství budou společně s Institutem Julia Kühna, Spolkovým výzkumným ústavem pro pěstované rostliny, průběžně pracovat na dalším snižování spotřeby mědi a shromažďovat o tom údaje. Na tzv. konferenci o mědi jsou prezentovány údaje z každoročního monitoringu (kromě vína také ovoce, zeleniny, brambor a chmele), diskutuje se o evropském vývoji a nejnovějších výsledcích výzkumu.

Stejně jako u jiných plodin je i ve vinohradnictví patrná extrémní závislost aplikačních dávek mědi v ochraně plodin na počasí. Zatímco ve vlhkých peronosporových letech 2016 nebo 2021 museli ekologičtí vinaři aplikovat více než 3 kg/ha čisté mědi, v teplých suchých letech 2015 nebo 2020 si vystačili s 1,8 kg/ha. „Dvě věci jsou jasné: naši vinaři nakládají s látkou zodpovědně a přizpůsobeným způsobem. Zároveň nelze snížit maximální přípustné množství, dokud nebudou k dispozici účinné alternativy,“ říká Hanneke Schönhals.

Prezentace aktuálních projektů univerzit, výzkumných ústavů a firem na konferenci Měď 2022 je opatrně optimistická. Snížení dávek mědi ve zkouškách se podařilo dosáhnout především díky novým formulacím měďnatých přípravků a přídavku adjuvantů schválených v ekologickém zemědělství. Mouchou na kráse je, že dosud nebyla nalezena skutečná fungicidní náhrada a může trvat roky nebo dokonce desetiletí, než nové přípravky dosáhnou tržní zralosti.

„Nechceme čekat pouze na zavedení nových přípravků. Vinařství ECOVIN proto i nadále sází na komplexní preventivní ochranu rostlin a důrazně na nové, odolné odrůdy révy vinné,“ shrnuje Hanneke Schönhals.

Zdroj: ECOVIN, Bundesverband Ökologischer Weinbau e.V., je vinařský svaz mezi ekologickými svazy. Bylo založeno v roce 1985 a dnes 250 členských farem obhospodařuje přibližně čtvrtinu německých ekologických vinic. Kromě certifikace podle směrnic ECOVIN vidí sdružení své úkoly v poradenství, vzdělávání a politickém lobbingu.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam