Odvážný plán na omezení pesticidů čelil v sobotu útoku

BRUSEL, 6. prosince – Plány EU na snížení používání pesticidů a rizik o polovinu a na ochranu nejcitlivějšího životního prostředí by mohli v sobotu 10. prosince zhatit ministři zemědělství.

Návrh na první právně závazné snížení pesticidů v EU předložila Evropská komise v červnu po téměř dvaceti letech neúspěšných snah o omezení škodlivých chemických látek v zemědělství a po nedávných úspěšných evropských občanských iniciativách (jedna, dvě) a kritice ze strany Evropského parlamentu.

Nyní však panují obavy, že ministři zemědělství by mohli návrh Komise na snížení pesticidů zamítnout. Očekává se, že již příští sobotu budou zástupci ministrů v Bruselu definitivně hlasovat [1] o plánu požádat Komisi o dodatečné „posouzení dopadů“. Zpoždění znamená, že legislativa nemusí být přijata před příštími volbami do Evropského parlamentu, čímž by podle anonymních diplomatů byla „zabita“. Komise již údajně nabídla, že zmírní ochranu citlivých sociálních skupin a ekologických stanovišť, aby vyhověla ministrům.

Na dnešní tiskové konferenci vyzvali vědci, hnutí drobných zemědělců a ekologického zemědělství a iniciátoři úspěšné evropské občanské iniciativy Zachraňte včely a zemědělce vlády EU, aby urychleně a konstruktivně jednaly o legislativním návrhu, aniž by požadovaly další posouzení dopadů.

Classified minutes from a November meeting of ministers, obtained by Global 2000, show that 17 of 26 ministers want the additional impact assessment, including Austria, Bulgaria, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia, while Germany, France, Spain, Croatia, Cyprus, Belgium and Sweden oppose. A qualified majority is needed to win the vote.

Odborník na chemické látky z programu GLOBAL 2000 a spoluiniciátor evropské občanské iniciativy Zachraňte včely a zemědělce Dr. Helmut Burtscher-Schaden řekl: „Někteří ministři se snaží pomocí „paralýzy analýzou“ zhatit tento odvážný plán v oblasti pesticidů. Jako ospravedlnění uvádějí potravinovou krizi na Ukrajině, ale jejich odpor zapadá do vzorce ochrany velkých zemědělských zájmů, který se táhne téměř dvě desetiletí. To je nesmírně krátkozraké. Zdá se, že většina se postavila na špatnou stranu, ale ještě může dojít ke změnám, takže výsledek hlasování stále není jistý.“

Plán Komise týkající se pesticidů však 18. března podpořilo 660 vědců.

Hlavní signatář a spolupředseda Světové rady pro biologickou rozmanitost Josef Settele řekl: „Současné politické snahy o opuštění cílů udržitelnosti v rámci evropské Zelené dohody, včetně snížení používání pesticidů a obnovy biologické rozmanitosti, nás nechrání před současnou potravinovou krizí, ale vedou k jejímu prohloubení a činí ji trvalou. Globální oteplování a úbytek biologické rozmanitosti již nyní ovlivňují výnosy plodin a živobytí na celém světě. Příležitost k zajištění životaschopné budoucnosti na této planetě prostřednictvím rozhodných a cílených opatření se rychle uzavírá. Pokud se nám dnes nepodaří zahájit nezbytnou transformaci našeho potravinového systému, jak je nastíněno ve strategii Farm to Fork, tato situace se výrazně zhorší.“

Prezident IFOAM Organics Europe Jan Plagge řekl: „Více než tři sta tisíc ekologických zemědělců v Evropě každý den dokazuje, že modely hospodaření, jako je ekologické zemědělství a další agroekologické postupy, které nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy, mohou přispět k zachování biologické rozmanitosti a zároveň zajistit zdravé potraviny v nejlepší kvalitě a dostatečném množství. Aby tomu tak bylo i nadále, musíme chránit naše ekosystémy. Snížení používání syntetických pesticidů a zvýšení rozmanitosti zemědělství je nezbytné pro ochranu přírodních zdrojů, na kterých jsme při výrobě potravin závislí. IFOAM Organics Europe proto vyzývá všechny členské státy, aby pokračovaly v konstruktivní práci na SUR.“

Zemědělec Ramona Duminicioiu ze sdružení Eco Ruralis, které zastupuje více než 17 000 zemědělců a drobných výrobců v Rumunsku, říká: „Rumunsko je zemí drobných zemědělců, kde v zemědělství působí více než 4 miliony lidí a více než 90 % zemědělců obhospodařuje méně než 5 hektarů. Jsme si jisti, že co nejpřísnější regulace všech chemických vstupů v zemědělství je pro malé a střední výrobce vítaná, protože přispívá ke snížení výrobních nákladů, což je v současné krizi rozhodující. Přispívá ke zdraví životního prostředí, spotřebitelů a lidí, kteří s těmito toxickými látkami pracují nebo s nimi přicházejí do přímého kontaktu. Jsme schopni vyrábět všechny potřebné potraviny, a dokonce i lepší potraviny, bez vysokých nákladů na chemikálie.“

[1] & [2] Podle zdrojů GLOBAL 2000 nebude návrh připraven k formálnímu hlasování na zasedání AGRIFISH 11. a 12. prosince, a proto ministři přenechali rozhodnutí k hlasování zástupcům, kteří se sejdou v sobotu. Rozhodnutí bude zařazeno na pozdější zasedání Rady jako bod A, přijatý na konci zasedání bez diskuse, možná na zasedání 19. prosince. Nezvykle uspěchaný proces prosazuje české předsednictví EU, které chce záležitost uzavřít ještě před vypršením svého mandátu v novém roce.

Informaci o tom, že se EU nepodařilo snížit množství pesticidů, a o současném odporu proti plánu naleznete na internetových stránkách IFOAM Organics Europe.

© IFOAM Organics Europe 2022

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam