MAĎARSKO 2011

1. August 2011 – 3. August 2011

grunge_hungary_flag_vector_1.jpg Na základě velmi kladných ohlasů na poznávací cestu po špičkových vinařských podnicích západního Maďarska před dvěma lety jsme pro členy Svazu Ekovín připravili stejně jako před dvěma lety ve spolupráci s maďarskými kolegy z firmy Biocont Magyarország cestu po špičkových vinařských podnicích severního a východního Maďarska.

PROGRAM

Přihláška ke stažení: HU 2011.doc, soubor typu doc, (432 kB)

     Zde je velmi stručná charakteristika některých podniků, jejichž návštěva je dohodnuta:

1. den – severozápad Maďarska a jih Slovenska:

–           Pannonhalmai Apatsagi pince – Oblast Panonhalma jižně od Gyoru. Vinařství Panonhalmského kláštera (nejstarší klášter v Maďarsku s mimořádnou historií a vztahem k Čechám –  založen r. 997 jedním z břevnovských benediktinů, který roku 1000 pokřtil uherského krále Sv. Štěpána.) 40 ha vinic s pokusnými výsevy 4 typů směsí v meziřadí, část ošetřována ekologicky. Šéf vinic, Mgr Attila Drozdík pochází ze Štůrova a mluví slovensky, takže bez překladu. Velmi dobrá, především bílá vína.

–          Chateau Belá, (Mužla u Štůrova) –  jeden z nejlepších jihoslovenských producentů vína, šéf – i mnoha našim vinařům známy Ing. Miro Petrech.

2. den – oblast Eger a přejezd na Tokaj

–          St. Andrea Pinze a Demeter. – výrobci mimořádných vín z oblasti Egeru, ocenění v posledních letech jako nejlepší maďarské vinařské podniky

3.den – Tokaj (světoznámá oblast mimořádná jak půdními a klimatickými podmínkami, tak kvalitou vín a investicemi, které do této oblasti v posledních 20 letech přišly)

–          Oremus, Tolcva  – zcela výjimečná firma vlastněná starou španělskou bankéřskou rodinou. Mimořádná vína, vlastní selekce výsadbového materiálu, část vinic v přechodu na ekologickou produkci.

–          Hoetszele, Tokaj – vinice na jižním svahu vulkánu Tokaj mezi cca 100 – 700 m n.m. Špičková vína, část vinic v ekologické produkci.

–          Degenfeld – menší firma již řadu let hospodařící v ekologickém režimu.

    Na nevšední vinařský zážitek se spolu s vámi těší M. Hluchý a T. Richter, kteří cestu připravují na naší straně.

TERMÍN CESTY: 1. – 3.SRPNA 2011

Cíl: návštěva špičkových vinařských podniků v oblastech Panonhalma, Eger a Tokaj.

Maximální počet účastníků: max. 45 (jeden autobus)

Cena zájezdu: 6800,- Kč/osoba (v ceně je zahrnuto: kompletní program včetně všech ochutnávek, dopravy, stravování – 2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře,ubytování a nákladů spojených s přípravou programu)

Záloha: v případě Vašeho zájmu o tuto akci uhraďte zálohu ve výši 100% ceny zájezdu (tzn. 6800,- Kč/osoba) na účet číslo: 101632621/0100, variabilní symbol: 62327756  

nejpozději do 15.7.2011

Dotazy: v případě dotazů kontaktujte Ing. Richtera na tel.: 737578081

Přihláška: vyplněnou závaznou přihlášku pošlete nejpozději do 15.7.2011 emailem na krivankova@ekovin.cz nebo poštou na adresu:

EKOVÍN, o.s.,

Ing. Křivánková Veronika

Šmahova 66, 627 00 BrnoPlatnost přihlášky a pořadí účastníků určuje datum uhrazení zálohy na zájezd.Instrukce a organizační pokyny obdrží každý účastník po uhrazení zálohové platby

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam