Regulace chorob

Jak vyplývá z podstaty integrované produkce, je těžištěm ochrany révy proti chorobám prevence jejich škodlivých výskytů. Důležitá je optimalizace výživného stavu a fyziologické kondice révy a její důsledné provzdušňování. Výskytu

virových chorob je třeba předcházet používáním certifikovaného, nejlépe bezvirózního školkařského materiálu.

V systému ochrany před houbovými chorobami hraje velkou roli přesná prognóza kalamitních výskytů hlavních houbových chorob – plísně révy, padlí révy a šedé hniloby.

V současnosti jsou vyvinuty počítačové expertní systémy, které na základě přesného hodnocení srážek, teplot, ovlhčení listů a případně dalších faktorů vyhodnocují riziko kalamitního výskytu uvedených hlavních chorob i ve vztahu k jednotlivým odrůdám a lokalitám. Tyto systémy však zůstávají, i když významnou, přeci jen pomůckou, takže v žádném případě nesnižují potřebu neustálé osobní kontroly zdravotního stavu vinic zkušeným vinohradníkem.

Směrnice IP stanoví maximální hranici šesti ošetření proti padlí révy a plísni révy, přičemž v měďnatých preparátech smí být použity pouze 2 kg mědi na hektar a rok. I v případě fungicidní ochrany se doporučuje udržování tzv. „okna do porostu“, to znamená části vinice, která není ošetřována. K zásahům je směrnicemi IP taxativně povoleno pouze použití vůči užitečnému hmyzu a roztočům méně toxických fungicidů a to jen v nezbytně nutné míře.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam