Volba stanoviště

Vinice jsou ve střední Evropě po staletí vysazovány v tradičních viničních tratích. Limitujícím kriteriem je konfigurace terénu. Z důvodu minimalizace rizika poškození révy jak zimními, tak jarními mrazy a zároveň z důvodu zajištění maximálního příkonu slunečního záření, jsou vinice v okrajových oblastech (tzn. i u nás) vysazovány především na

svazích orientovaných k jihu, jihozápadu a jihovýchodu. Důležité je rovněž vystavení vinic proudění vzduchu, protože mikroklima lokality významně ovlivňuje intenzitu infekčního tlaku houbových chorob. Půdní druh a typ výrazně předurčuje vhodnost lokality pro určité odrůdy. V tomto směru jsou při volbě odrůdy pro určitou lokalitu velmi cenné zkušenosti pamětníků. Respektování vhodné lokality a správný výběr odrůd se později v ochraně révy významně projevuje například při minimalizaci aplikací fungicidů.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam