Výběr odrůd

Volba odrůdy se řídí především vhodností konkrétní lokality a účelem pěstování vinice. Při výběru odrůdy v případě výsadby větší plochy vinic je rovněž nutné zohlednit platný vinařský zákon, taxativně vymezující pro jednotlivé vinařské oblasti povolené odrůdy. Z důvodů minimalizace zátěže prostředí i produktů cizorodými látkami jsou v systému IP upřednostňovány méně náchylné odrůdy. V současné době jsou hodnoceny nové odrůdy, které mají ve svém genomu geny odolnosti vůči peronospoře a částečně i padlí révy. Některé z těchto odrůd více či méně odolných k nejdůležitějším

houbovým chorobám dávají poměrně vysoce kvalitní vína. Za perspektivní jsou považovány bílé odrůdy Malverina a Biona, z bílých aromatických Hibia, Savilon a Erilon. Z modrých odrůd pak například Laurot, Nativa a Caberon. V případě produkce stolních hroznů pro přímý konzum by měla být interspecifickým, odolným odrůdám dávána přednost

jednoznačně. Totéž lze doporučit i pro samozásobitele pěstující jen několik keřů révy.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam