Péče o půdo, agrotechnika

Péče o půdu, agrotechnika

V organickém vinohradnictví má ekologicky optimalizovaná péče o půdu zásadní význam.

Půda je jednou z podstatných složek ekosystému a takto, v celistvosti, je potřeba ji nejen chápat, ale takto je potřeba se k ní i chovat. Úrodná, humózní půda bohatá živinami, organickou hmotou a půdními organizmy, která navíc není zatížena rezidui pesticidů je schopna poskytnout révě optimální podmínky. V ekologickém vinohradnictví nabývá ještě většího významu vše, co bylo uvedeno o péči o půdu v IP.

Obecně, uvažujeme li o rozdílech mezi integrovanou a organickou produkcí, jsou z hlediska péče o půdu mezi těmito dvěma způsoby hospodaření tři významné rozdíly.

Zásadní význam má skutečnost, že vnímavost révy k patogenům a částečně i škůdcům je významně ovlivněna úrovní „pohody“ rostliny, jinými slovy minimalizací stresu. Protože v organickém vinohradnictví nejsou k dispozici razantní fungicidy omezující kalamitní výskyty chorob, je nutno v daleko větší míře minimalizovat stres rostliny a tím zvyšovat její přirozenou obranyschopnost. Jedněmi z hlavních stresových faktorů révy je nedostatek vody, nedostatek a nevhodné složení vzduchu v půdě a nedostatek či nevyrovnanost úrovně rostlině přístupných živin. Vhodnou péčí o půdu jsme schopni významně optimalizovat fyzikální strukturu půdy (minimalizace utužení půdy ozeleněním a hloubkovým kypřením) a zvyšovat podíl organické složky půdy, což v dlouhodobější perspektivě vede ke zvyšování obsahu humusu. Minimalizace stresu se velmi významně projevuje i na snižování škodlivých projevů napadení révy viry.

Protože v ekologickém vinohradnictví není povoleno použití syntetických minerálních hnojiv a syntetických preparátů foliární výživy, je ve srovnání s IP ještě významnější optimalizace ozelenění meziřadí vinic. Pěstováním vhodných směsí bylin v meziřadí vinice je možné podpořit a částečně i regulovat množství živin a zvyšovat množství a druhovou pestrost dalších užitečných organizmů (žížaly, mykorhizní houby aj.) v půdě.

V organickém vinohradnictví není na rozdíl od IP povoleno použití jakýchkoli herbicidů. Proto zde má ještě větší význam volba správné mechanizace pro zpracování půdy jak v meziřadí, tak především pod keři révy. V organické, stejně jako v integrované produkci platí, že alespoň každé druhé meziřadí musí být ozeleněno bylinnou vegetací.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam