Regulace škůdců

Ozeleněním meziřadí a úplným vyloučením aplikací chemických pesticidů je mimo jiné ještě dále zvyšováno i množství predátorů a parazitoidů, kteří potlačují škůdce révy.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam