Volba stanoviště

Volba stanoviště hraje v organické produkci velmi významnou roli. Ideální je, zakládá-li vinař nové výsadby na plochách, kde již dříve pěstoval révu v systému IP. V tomto případě zná dokonale lokální podmínky, které podmiňují vhodnost pěstování jednotlivých odrůd. Obecně platí, že by vinař na problematičtějších plochách, kde je vlhčeji, méně zde proudí vzduch atd., měl upřednostnit výsadbu vůči chorobám odolnějších, interspecifických odrůd. Ve vhodných viničních tratích je při současné úrovni našich možností ochrany révy proti chorobám a škůdcům v systému organického pěstování možné udržet i náročné odrůdy révy bez významně škodlivého napadení chorobami či škůdci.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam