Réva vinná

Další škůdci rašící révy vinné

Lalokonosec rýhovaný, Osenice Lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sulcatus) 9–13 mm velcí nosatcovití šedočerní brouci, kteří jsou aktivní v noci, kdy vyžírají rašící očka révy. Rohlíčkovité bílé larvy se vyvíjejí na kořenech révy. Přezimují larvy, kukly, případně i brouci. U nás jsou škodlivé výskyty vzácné. K ochraně se v zahraničí proti larvám používají entomoparazitické hlístice rodu Heterorhabditis, která jsou […]

Další škůdci rašící révy vinné Read More »

Další škůdci

Sviluška chmelová, Sviluška ovocná, Vlnovník révový, Chroust obecný, chroust maďalový Sviluška chmelová (Tetranychus urticae) Listy napadených rostlin mezi žilkami žloutnou, případně se zbarvují rezavě hnědě. Při silném poškození napadená místa odumírají a pletivo listu se trhá. Na spodní straně listu jsou jemné „pavučinky“, v nichž jsou asi 0,5 mm velcí, žlutozelení roztoči, sklovitě bílá drobná vajíčka

Další škůdci Read More »

Další škůdci révy vinné

Ploštice, Trásnenka révová, Drtník ovocný, Volne žijící hádátka, Cervci, štítenky, puklice, Ostnohrbetka ovocná, Křís, Bejlomorka, Ptáci, Hlodavci Drtník ovocný (Xyleborus dispar) V jednoletém dřevě se zjara objevují chodbičky. Základní chodba, kterou vyhlodává samička, vede z povrchu kolmo ke středu napadené větve. Od této chodby ve směru letokruhů odbočují postranní larvami vyhlodávané chodbičky1. řádu, z nichž opět

Další škůdci révy vinné Read More »

Hálčivec révový

Poškození, Biologie, Ochrana Poškození Příznaky: na jaře letorosty napadené roztoči pomaleji raší. Rašící listy révy jsou drobné, čepele listů jsou zprohýbané a „zkadeřené“. Při silném napadení rašící lístky zasýchají. Typickým symptomem jsou prosvětlená místa (viditelné proti světlu) vpichu na čepeli listu, kolem nichž jsou „hvězdicovitě“ staženy žilky – viz fotografie. Místa vpichu později tmavnou a odumírají.

Hálčivec révový Read More »

Mšička révokaz

Poškození, Biologie, Ochrana Poškození Příznaky: na spodní straně listů podnožové révy a amerických hybridů jsou hálky se mšicemi uvnitř. Na horní straně listů jsou skvrny s malými otvůrky. Na kořenech evropské révy (Vitis vinifera) vznikají v důsledku sání mšic nádorky. Ty jsou zprvu na mladých kořenech podlouhlé, žlutavé (nodozity). Na starších kořenech krytých kůrou jsou tmavé

Mšička révokaz Read More »

Obaleč mramorovaný, Obaleč jednopásý

Ochrana, Poškození, Biologie Poškození Příznaky: skupiny květů v květenství, resp. několik bobulí v hroznu, je sepředeno hustou „pavučinkou“. V zámotku, nebo uvnitř vyžraných bobulí, je jedna nebo i několik housenek. Housenky obaleče jednopásého jsou až 10 mm dlouhé, hnědočervené s hnědočernou hlavou. Housenky obaleče mramorovaného jsou zelenohnědé se světlejší, žlutozelenou hlavou. Motýli mají délku těla asi

Obaleč mramorovaný, Obaleč jednopásý Read More »

Zobonoska révová

Ochrana, Poškození, Biologie Poškození Příznaky: na jaře v době rašení se na révě objevují 5–7 mm dlouzí, kovově zeleně nebo modře zbarvení brouci podobní nosatcům. Brouci vykusují v listech úzké 0,5–1,5 cm dlouhé pruhy. Samice nakusují řapíky listu, které pak zavadají a brouci je stáčejí typickým způsobem do tvaru cigár. Dovnitř kladou samice po několika vajíčkách.

Zobonoska révová Read More »

Vlnovník révový

Vlnovník révový  ( Colomerus vitis,  syn . :  Eriophyes vitis ), původce plstnatosti révy Na mladých lístcích se po vyrašení objevují vypouklé, červené nebo žlutavé puchýřky. Ze spodní strany se v listech v důsledku napadení roztoči vytváří hustá spleť zvětšených trichomů listů révy připomínající plsť (erineum). Později za vegetace může při silném výskytu vlnovníka dojít až

Vlnovník révový Read More »

Bakteriální choroby

Bakteriální skvrnitost listů, Bakteriální nádorovitost Bakteriální skvrnitost listů révy (Pseudomonas syringae) Na plně vyvinutých listech jsou zřetelné drobné světlezelené až žlutozelené, nervaturou ohraničené skvrny. Skvrny jsou ojedinělé nebo ve skupinách. Postižená místa červenají, hnědnou a postupně nekrotizují. Na okrajích nekrotických skvrn postupně vznikají další světlé skvrny. Silně postižené listy žloutnou nebo červenají a předčasně opadávají. Bakterie

Bakteriální choroby Read More »